Begin dit jaar werd het decreet over de regiovorming goedgekeurd. Dat deelt het Vlaams gewest op in 15 referentieregio’s. Er was de inkanteling van de OCMW’s in de gemeentebesturen. In de zorg werden de eerstelijnszones uitgetekend, kregen de klinische ziekenhuisnetwerken vorm en is er veel aandacht voor publiek-private samenwerkingen.

Wil je inzicht verwerven in al die verschillende regio’s en de tendens tot decentralisatie? Iets vernemen over de impact daarvan op de verhouding tussen overheid en social profit? Mee discussiëren over de rol van de lokale besturen? Dan is deze studiedag voor jou niet te missen.

KVS, Lakensestraat 146, 1000 Brussel

 

 

 

Voor wie?

Leiding en bestuurders uit zorg en welzijn, lokale besturen. Zowel leden van Zorgnet-Icuro als externen kunnen deelnemen.

 

Kostprijs

Leden: 80 euro
Niet leden: 120 euro