Ga naar de inhoud

Advertenties

Wil U een advertentie plaatsen in Psyche Magazine? Dat kan zeker! 

In 2023 vat Psyche zijn vijfendertigste jaargang aan. Met een oplage van 2900 exemplaren bereiken we zeer veel professionelen in en betrokkenen bij de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel.

Psyche is een uitstekend kanaal voor bekendmaking van nieuwe uitgaven, testmateriaal, studiedagen, conferenties en opleidingen, maar ook voor aankondigingen van vacatures.

Als aanvulling op de uitgebreide boekenrubriek zijn aankondigingen of een folder van nieuwe uitgaven als bijsluiter ook een interessante bron van informatie voor de lezer.

Psyche verschijnt in vierkleurendruk, logo's en foto's zijn mogelijk. De opmaak gebeurt in overleg en volgens uw wensen. De opmaak kan ook door u geleverd worden.

Klik op de link hieronder.

Advertentie bestellen