Ga naar de inhoud

Masterplan Forensische Gezondheidszorg

 

Update: bekijk de presentatie en opname van de online infosessie Masterplan Forensische Geestelijke Gezondheidszorg van 30/8

Bekijk de presentatie hier

Zoals toegelicht, gaan we de komende weken en maanden aan de slag via thema- en werkgroepen: 

  • De themagroepen staat open voor vrije deelname mits voorafgaandelijke inschrijving. Hierbij houden we rekening met het beschikbaar aantal plaatsen in functie van de locatie. De uitnodiging voor deelname volgt via mail en nieuwsbericht op onze website. 
     
  • De werkgroepen zijn gesloten fora waaraan deelnemers participeren in functie van hun expertises en mandaten. 

Wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze Psyche nieuwsbrief

 

Opmaak van een masterplan 

Psyche krijgt van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir, en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits de opdracht om een Masterplan Forensische Geestelijke Gezondheidszorg op te maken. 

Dit masterplan is een korte en kernachtige weergave van een globaal en geïntegreerd forensisch zorgcircuit. Stakeholders en experten uit het werkveld zullen input kunnen geven doorheen het proces. Het masterplan moet klaar zijn tegen april 2024. 

Een geïntegreerd forensisch zorgcircuit 

Het masterplan beschrijft de toekomst van de zorg voor, tijdens en na detentie aan volwassenen die strafbare feiten hebben gepleegd en waar een verband wordt gelegd met een onderliggende psychiatrische problematiek. 

De insteek is over bevoegdheden heen, met aandacht voor zorgcontinuïteit, regulier waar kan en forensisch waar nodig, client & family centered, evidence based. 

Psyche begeleidt het proces met de stakeholders 

Psyche staat in voor het methodisch omkaderen van het proces om samen met de belanghebbenden tot het masterplan te komen. We zetten dynamische groepsmethodieken in om samen met het werkveld visie te vormen en de inbreng van alle betrokkenen zo goed mogelijk te capteren. 

Contactpersoon: joke.jonckiere@psyche.be