Ga naar de inhoud

Activeringstrajecten

Psyche is projectcoördinator van het Oost-Vlaams netwerk dienstverleners dat instaat voor activeringstrajecten van werkzoekenden voor wie betaald werk op dat moment (nog) niet mogelijk is omdat ze belemmeringen ervaren op medisch, cognitief, psychisch, psychiatrisch en/of sociaal vlak.

 

Wat zijn activeringstrajecten?

Activeringstrajecten zijn tijdelijke trajecten waarin een combinatie van werken en hulpverlening wordt aangeboden. De doelgroep is werkzoekenden voor wie betaald werk op dat moment (nog) niet mogelijk is omdat ze belemmeringen ervaren op medisch, cognitief, psychisch, psychiatrisch en/of sociaal vlak.
Tijdens het traject (minimaal 3 en maximaal 18 maanden) worden drempels op vlak van zorg en werk aangepakt door een netwerk dienstverleners (zorg- en werkactoren). Het uiteindelijk doel is de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling. 

Concreet verwijst VDAB een werkzoekende door naar een activeringstraject, waarna de cliënt een casemanager werk (GTB) en een casemanager zorg (een welzijns- of zorgorganisatie) krijgt toegewezen. Samen stellen ze op maat van de cliënt een begeleidingsplan op dat wordt uitgevoerd door één of meerdere zorg- en werkactoren. De begeleiding is voor de cliënt volledig gratis en hij/zij behoudt zijn/haar uitkering. Jaarlijks helpen ze nu ongeveer 325 cliënten via een activeringstraject.

 

Meer info: veerle.decroos@psyche.be of sofie.wybo@psyche.be

 

met de steun van VDAB