Motiveren kun je leren. Heb je het gevoel dat cliënten motiveren om te veranderen erg lastig is en veel energie kost? In deze basistraining Motiverende Gespreksvoering leer je een praktisch model toepassen om doelgericht de autonome motivatie te versterken.

Motivatie vormt de motor voor verandering. Maar cliënten met een alcohol- of drugprobleem lijken vaak weinig gemotiveerd om hun gebruik te veranderen. Vaak komen ze onder druk naar de hulpverlening. En eens ze veranderen hervallen ze ook vaak in hun oude gedragspatroon. Motiverende Gespreksvoering is precies ontwikkeld om hiermee om te gaan. Het model levert waardevolle inzichten en een praktische leidraad om de autonome motivatie van cliënten te bevorderen.

In deze training krijg je inzicht in wat mensen beweegt en hoe je als hulpverlener de motivatie voor verandering kan versterken.


Meer dan een reeks technieken is Motiverende gespreksvoering (MG) een manier van zijn bij mensen. In de training krijgt de grondhouding van MG dan ook de nodige aandacht.
Het kader van de 4 processen van MG biedt een houvast voor de keuze van interventies om tot een behulpzaam contact te komen, een duidelijke focus te houden, de autonome motivatie van de cliënt te ontlokken en tijdig over te gaan naar het maken van een veranderplan.


Via actieve werkvormen oefen je de gespreksvaardigheden in om deze strategieën in praktijk te brengen.

 

Doelpubliek

Hulpverleners die werken met mensen met middelenproblemen. Ook drugpreventiewerkers kunnen deelnemen.

 

Sprekers

Niki De Prijcker, hoofdverpleegkundige Legato, PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas - Tine Lauwers, klinisch psycholoog en psychotherapeut, groepspraktijk Logo+, Herenthout

 

Praktische Info

26 februari, 7 maart en 29 april 2024

van 9.30u tot 16.30u, onthaal met koffie vanaf 9.00u

VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel

276 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). VAD-leden krijgen 25% korting.