Het congres ‘Ethische reflecties op de grens tussen verloskunde en psychiatrie’ is een samenwerking tussen de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP), het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ).

 

Programma

9.00u   Registratie & koffie

9.30u   Verwelkoming           

Prof. dr. Titia Hompes (VVP sectie perinatale Psychiatrie & LKPZ bestuurslid, psychiater UPC KU Leuven), dr. Lore Lannoo (LKPZ, bestuurslid, Gynaecoloog hoog-risico zwangerschappen, UZ Leuven)  & dr. Michiel Van Kernebeek (VVP Sectie Filosofie & Psychiatrie, Psychiater UZ Brussel)

9.40u   ‘Wilsbekwaamheid: scharnierbegrip tussen autonomie en weldoen’

Prof. dr.  Joris Vandenberghe, volwassenenpsychiater en coördinerend stagemeester psychiatrie in UPC KU Leuven en UZ Leuven. Lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek en van de ethische comités van UPC KU Leuven en van UZ Leuven

10.20u   ‘Verplichte zorg in de perinatale periode: juridische en ethische aspecten.’

Dr. Sanne van der Hout, docent aan de Academie voor Verloskunde in Maastricht & Dr. Katelijne Koorengevel, psychiater en geneesheer directeur van de afdeling psychiatrie Erasmus MC in Rotterdam. 

11.00u   Pauze

11.30u   ‘Ongeboren onrecht, over prenatale kindermishandeling’

Mevr. Astrid Du Four, sociaal werker, hulpverlener Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant, mede-oprichter van Pondo & Dhr. Kristof Desair, sociaal werker, narratief systeemtherapeut, hulpverlener en directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams - Brabant 

12.10u   ‘Kunnen eierstokken echt rammelen.’

Dr. Mieke Kerkhof, gynaecoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, schrijfster van meerdere boeken en columns.   

12.50u   Lunch

13.45u   Workshop 1

 • Keuze 1: Het belang van een gesprek over kinderwens en wat kan het Nu Niet Zwanger programma daarbij betekenen 

Mevr. Connie Rijlaarsdam, MSc. Grondlegger en programmamanager landelijk programma Nu Niet Zwanger. GGDGHOR Nederland.

 • Keuze 2: Traumatische ervaringen op de werkvloer          

Dr. Mariëlle van Pampus, gynaecoloog, onderzoeker OLVG, met focus op psychische welbevinden van patiënten, partners en hulpverleners

 • Keuze 3: Zorg voor zorgverleners na patiëntveiligheidsincidenten: state of the art 

Prof. Kris Vanhaecht,  Hoogleraar kwaliteitsbeleid, Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid, KU Leuven, lid van het Europese ERNST consortium, kwaliteitsmanager binnen UZ Leuven.

 • Keuze 4: Verplichte zorg in de perinatale periode: de praktijk 

Dr. Katelijne Koorengevel, psychiater en geneesheer directeur van de afdeling psychiatrie Erasmus MC in Rotterdam.

15.00u   Pauze

15.15u   Workshop 2

 • Keuze 1: Het belang van een gesprek over kinderwens en wat kan het Nu Niet Zwanger programma daarbij betekenen 

Mevr. Connie Rijlaarsdam, MSc. Grondlegger en programmamanager landelijk programma Nu Niet Zwanger. GGDGHOR Nederland 

 • Keuze 2: Traumatische ervaringen op de werkvloer          

Dr. Mariëlle van Pampus, gynaecoloog, onderzoeker OLVG, met focus op psychische welbevinden van patiënten, partners en hulpverleners

 • Keuze 3: Zorg voor zorgverleners na patiëntveiligheidsincidenten: state of the art 

Prof. Kris Vanhaecht,  Hoogleraar kwaliteitsbeleid, Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid, KU Leuven, lid van het Europese ERNST consortium, kwaliteitsmanager binnen UZ Leuven.

 • Keuze 4: Verplichte zorg in de perinatale periode: de praktijk 

Dr. Katelijne Koorengevel, psychiater en geneesheer directeur van de afdeling psychiatrie Erasmus MC in Rotterdam.

16.45u   Slot

 

Praktisch

 • Datum: 31 mei 2024
 • Locatie: Provinciehuis Leuven, Provinciehuisplein 1, 3010 Kessel-Lo
 • Tarieven:
  • 90€ VVP-leden, VVK-leden, LKPZ-leden
  • 180€ niet leden (psychiaters), andere arts-specialisten, huisartsen
  • 50€ ASO-leden VVP/VVK/LKPZ
  • 50€ Anderen (VPK, psychologen, PMT... )
 • Organisatie: Sectie perinatale psychiatrie van de VVP ism LKPZ
 • Sprekers: Titia Hompes, Joris Vandenberghe, Sanne van der Hout, Astrid Du Four, Mieke kerkhof...
 • Moderator: Prof. dr. Titia Hompes

Annulaties worden tot 2 weken voor de opleiding niet terugbetaald.