Als hulpverleners engageren we ons om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen en kansen te bieden. We merken hierbij een specifieke doelgroep waarbij het reguliere aanbod, door diverse factoren, niet voldoende aansluit bij de zorgnood of de zorgvraag.

De Ronde Tafels Gedeelde Zorg worden een mooi en dynamisch gegeven waarbij een wezenlijk verschil gemaakt wordt voor de meest kwetsbare doelgroep, en dit met dank aan al onze partners die we tweewekelijks mogen verwelkomen. We lichten op dit inspiratiemoment graag onze werking toe en staan stil bij de sterktes en de uitdagingen bij deze samenwerking.