Georganiseerd in samenwerking met VAD. Na onze tweedaagse training eind 2023 geven we je de kans om je vaardigheden verder in te oefenen. Want om je Motiverende Gespreksvoering eigen te maken, is oefenen essentieel. Motiverende Gespreksvoering biedt een houvast om een duidelijke focus te houden, de autonome motivatie van cliënten te bevorderen en tijdig over te gaan naar het maken van een veranderplan.

We frissen samen de Geest van Motiverende gespreksvoering op en de processen Engageren, Focussen, Ontlokken en Plannen.

Tijdens deze dag maken we volop ruimte om de basishouding en gespreksvaardigheden te oefenen in een veilig kader, waarin we elkaar constructieve feedback geven.

Na inschrijving zullen we je vragen waarop jij wilt oefenen. We proberen zoveel mogelijk met ieders leerdoel rekening te houden.

Doelpubliek 

Hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg die (soms) werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen en reeds deelgenomen hebben aan een meerdaagse cursus motiverende gespreksvoering.   

Praktische info  

Datum: donderdag 20/06/24 van 9u30 tot 16u30, onthaal vanaf 9u.

Locatie: Mundo Troon, Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel. Dit is op 1 km van station Brussel-Centraal.  

Kostprijs: 95 euro inclusief water, koffie, thee en broodjeslunch   

Lesgever: Niki De Prijcker, hoofdverpleegkundige Legato, PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas  

Aantal deelnemers: min 8 en max 16 deelnemers  

Uiterste inschrijvingsdatum: 16/05/2024 Na je inschrijving ontvang je een betalingsverzoek van zodra het minimumaantal deelnemers is ingeschreven. Je deelname is pas definitief na betaling.  

Accreditering werd aangevraagd

Contact  

Bij vragen: veerle.gerbosch@psyche.be, 0490 66 27 58 

Foto copyright: VAD