SAVE THE DATE:  STUDIEDAG VVPT - ONLOSMAKELIJK Subject en omgeving in psychoanalytische psychotherapie

Op de VVPT studiedag van 2024 belichten we een belangrijke evolutie in de hedendaagse psychoanalytische theorie en praktijk. Het subject en zijn omgeving worden niet langer gezien als aparte entiteiten die elkaar in positieve of negatieve zin beïnvloeden, maar als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eerder reeds werden we ons er dieper van bewust dat de mens geen lichaam heeft maar wezenlijk een belichaamd wezen is. Op gelijkaardige wijze wordt meer en meer duidelijk dat de mens wezenlijk een sociaal en cultureel wezen is, intrinsiek verbonden met de natuurlijke omgeving. Deze wederzijdse beïnvloeding en verbondenheid doet meerdere spanningsvelden ontstaan, waarbinnen zich specifieke dynamieken afspelen. Deze willen we op 18 oktober samen met u onderzoeken, waarbij we bekijken wat dit impliceert voor de klinische praktijk. Hoe manifesteert dit zich in de psychotherapeutische ruimte? Wat impliceert het voor ons therapeutisch handelen? 

We zullen focussen op verschillende omgevingsaspecten die we ons voorstellen als zich verwijdende concentrische cirkels. Vijf eminente sprekers nemen ons mee van het gezin naar de familie, dan naar de school en de werkplek, naar samenleving en cultuur tot bij de ecosystemen waarvan we deel uitmaken. 

Onze sprekers zijn prof. Benedicte Lowyck, prof. Eia Asen, dr. Chloe Campbell, Johan De Groef en dr. Jos Dirkx. De lezingen van Eia Asen en van Chloe Campbell worden in het Engels gegeven; de andere in het Nederlands. 

Mis deze gelegenheid niet om collega’s te ontmoeten en samen geïnspireerd te raken door nieuwe ontwikkelingen in het boeiende, altijd evoluerende psychoanalytische werkveld.

Blokkeer dus zeker 18 oktober in je agenda.