Van harte welkom op het Netwerkforum YUNECO 2023 op maandag 20 november te Kortenberg.

We zoomen graag samen in op enkele actuele en spraakmakende thema’s. Denk aan laagdrempelige en rechtstreeks toegankelijke zorg voor kinderen en jongeren met de lancering van een nieuwe RIZIV conventie door minister Vandenbroucke. Of het thema participatie waarbij kinderen en hun context met hun vragen, wensen en noden centraal staan en actief betrokken worden in besluitvorming en beleid. Evengoed vragen we ons luidop af wat dialectische gedragstherapie (DGT) voor jongeren nu net inhoudt…. surfen op emoties?! …en dit is slechts een tipje van de sluier van een boeiend programma. Jij komt toch ook?!

Locatie

Congrescentrum UPC KU Leuven, 517, Leuvensesteenweg 517 Kortenberg

E-mail: vera.hawrijk@yuneco.be