Symposium naar aanleiding van vijfentwintig jaar Leuvense urgentiepsychiatrie en twintig jaar Epsi, over de klinische, netwerk- en beleidsgerichte speerpunten van de urgentiepsychiatrie.

In 1998 werd de eerste psychiatrische permanentie op de dienst spoedgevallen van het UZ Leuven opgestart. Enkele jaren later, in 2003, volgde de eenheid Eerste Psychiatrische Spoed Interventie als aansluitende eenheid. Mensen met psychiatrische moeilijkheden door verslaving werden er gedurende vijf dagen opgenomen. Vandaag vormt de urgentiepsychiatrie op spoed samen met Epsi nog steeds een sluitstuk in het gehele psychiatrische zorgaanbod van het UPC KU Leuven.   

Met dit symposium viert het UPC KU Leuven het vijfentwintigjarig bestaan van de Leuvense urgentiepsychiatrie en twintig jaar Epsi. Naast een terugblik op historische elementen, bekijken de sprekers met een wetenschappelijke, klinische en ervaringsdeskundige blik naar de urgentiepsychiatrie in Vlaanderen, nu en in de toekomst.

Coördinatie: prof. Ronny Bruffaerts, PhD, Valerie Radoux, Kristof Monserez en prof. dr. Stephan Claes.

 

Programma

9.00 | Onthaal met koffie & thee

9.30 | Verwelkoming
dr. Wim Tambeur, gedelegeerd bestuurder Z.org KU Leuven

9.40 | Beleidsmatige blik
Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn in Leuven

9.50 | Terugblik op voorspelling 20 jaar geleden 
prof. dr. Marc Sabbe, urgentie-arts UZ Leuven

10.15 | Wat zeggen de data? Over beleid, cijfers en klinische realiteit
prof. Ronny Bruffaerts, PhD, psycholoog UPC KU Leuven
prof. dr. Stephan Claes, psychiater UPC KU Leuven

10.40 | Koffiepauze

11.00 | Crisispsychiatrie en netwerk: van EPSI tot Intensive home treatment
dr. Lynn de Smet, psychiater UPC KU Leuven
dr. Thomas Pattyn, psychiater UPC KU Leuven

11.40 | Intensive home treatment (IHT)
dr. Nicki Vos en dr. Richard van Elmpt, psychiaters Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

12.15 | Perspectief ervaringsdeskundige
Els Nijs

12.35 | Lunch

13.45 | Workshops - deel 1

 • Workshop 1 | HIC – dr. Hella Demunter, psychiater UPC KU Leuven
 • Workshop 2 | 'Suïcidaliteit? Ga maar naar spoed...' – Kristof Monserez en Valerie Radoux, hoofdverpleegkundigen UPC KU Leuven 
 • Workshop 3 | Farmacotherapie bij psychiatrische urgenties – dr. Jurgen De Fruyt, psychiater en departementshoofd AZ Sint-Jan Brugge
 • Workshop 4 | Urgentie breder dan psychiatrie – Robin Wits, verpleegkundige Mobiel Team GGZ Leuven-Tervuren, Lien Coomans en Kathleen Mafrans, Mobiel Team GGZ Leuven Oudebaan en Jeroen De Wilde, CAW Oost-Brabant

14.45 | Koffiepauze

15.00 | Workshops - deel 2
Herhaling van de vier workshops in deel 1.

16.00 | Blik op de toekomst: hoe zien we de volgende twintig jaar?
Panelgesprek gemodereerd door Guy Tegenbos, journalist
Panelleden:  dr. Wim Tambeur gedelegeerd bestuurder Z.org KU Leuven, dr. Geert Pint, huisarts, Jan Delvaux, ervaringsdeskundige, Evelyne Vereecke, netwerkcoördinator Diletti, Bert Plessers, algmeen directeur Asster vzw en prof. dr. Stephan Claes, psychiater UPC KU Leuven en academisch coördinator

16:55 | Afronding
prof. Ronny Bruffaerts, PhD, psycholoog UPC KU Leuven

17.00 | Receptie

17:30 | Einde

 

Praktisch

 • Locatie: Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven (Google maps)
 • Type evenement: Congres/studiedag/symposium
 • Deelnameprijs:
  • 120 euro: inclusief broodjeslunch en koffie
  • 60 euro: medewerker UZ Leuven of student
 • Inschrijven vóór 15 mei 2024
 • Accreditering voor artsen wordt aangevraagd

Medewerker Z.org KU Leuven? 
Je kan inschrijven zonder te betalen, de verrekening van je deelnameprijs gebeurt intern. Stem vooraleer je inschrijft steeds je deelname af met je leidinggevende, via myUPC. Deze opleiding komt in aanmerking voor je opleidingsteller.

Meer info bij natascha.zwinkels@upckuleuven.be