Iedere palliatieve zorgsituatie start vanuit de individuele noden en wensen van de patiënt en zijn omgeving. Zijn behoeften kunnen betrekking hebben op zowel lichamelijke als psycho-emotionele, spirituele of sociale zorg.

Palliatieve zorg is dan ook bij uitstek een teamgebeuren waar samenwerking tussen de verschillende zorgverleners – huisarts, thuisverpleegkundige, kinesist, psycholoog… - nodig is om tot goede multidisciplinaire palliatieve zorg te komen. Communicatie is hierbij het verbindend element. Enerzijds de communicatie met de patiënt en zijn omgeving. En anderzijds de communicatie tussen de zorgverleners onderling.

Doorheen deze studiedag gaan we op zoek naar de valkuilen van (mis-) communicatie en oefenen we in het kwalitatief en verbindend communiceren.