Deze studiedag is volzet, inschrijven is niet meer mogelijk.

De Vlaamse Intersectorale Stuurgroep Dubbeldiagnose (VISDD) heet je van harte welkom op de studiedag ‘Dubbel is niet half’.

Voor wie?

Alle hulpverleners die werken met of interesse hebben om te werken met personen met een verstandelijke bepering en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen.

Waar?

Vlaams Parlement. Ijzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel.

Prijs?

€70

 

Programma

9:30 – 9:45 Inleiding 

door Kris Van den Broeck (inhoudelijk directeur Psyche vzw)

9:45 – 10:30 ‘Op het kruispunt van zorg: De uitdagingen van psychiatrische hulpverlening voor personen met een verstandelijke-ontwikkelingsstoornis (verstandelijke beperking)’

door dr. Philippe Persoons (MD PhD, Psychiater-Psychotherapeut van de afdeling Dubbeldiagnose in Sint-Kamillus & mobiel team Dubbeldiagnose Vlaams-Brabant, Doelgroep Dubbeldiagnose Volwassenen met een verstandelijke-ontwikkelingsstoornis & psychiatrische aandoening, Doctor in de Biomedische Wetenschappen)

10:30 – 11:00 Pauze  

11:00 – 11:45 ‘De ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen: een academisch perspectief’

door Stijn Vandevelde (hoofddocent aan de Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent, onderzoeker rond ondersteuning van personen in (maatschappelijk) kwetsbare situaties vanuit een sterktegericht perspectief)

11:45 – 12:30 ‘Niet half, niet dubbel; de gehele stiel. Een sociologische en beroepsethische invalshoek op  professionaliteit in "onze" sector’

door Agnes Verbruggen (maatschappelijk assistente, sociologe, juriste, erkend bemiddelaar. Lector sociologie en professionele ethiek aan Hogent. Gastlector deontologie in de opleiding tot bemiddelaar van UGent en UAntwerpen. 

Supervisor in het ruime sociaal werk werkveld)

12:30 – 14:00 Lunchpauze 

14:00 – 15:00 Symposium 1

De implementatie van de SEO in het Forensisch werkveld

Aristo Ongena (PC Sint-Jan-Baptist en UGent)

 

‘Moeidoeni’ Aantrekken en afstoten van hulpverleners

Caroline Claessens (De Vijver vzw)

Laure De Keyser (De Vijver vzw)

Goedele Hoefnagels (Multiversum)

 

Trauma en traumasensitief ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking

Trees Vangansbeke (CGG Prisma vzw)

Greet Vanoverbeke (CGG Prisma vzw)

Nele Vermeulen (CGG Prisma vzw)

 

Groepstherapie voor personen met psychische problemen en een verstandelijke beperking

An Bauwens (CGG Ahasverus)

Mark Vandeweerdt (CGG PassAnt)

Marie Vanbergen (CGG Vlaams-Brabant Oost)

 

Hoe neem je een team mee in een veranderend PVT-landschap dat gekenmerkt wordt door zorgvragers met triple pathologieën (verstandelijke beperking of lage emotionele ontwikkeling, middelen afhankelijkheid en psychische kwetsbaarheid)?

Deborah Van Tilborg (OPZC Rekem)

Nancy Hustings (OPZC Rekem)

Silke Peeters (OPZC Rekem)

 

15:00 – 15:10 Doorschuiven

15:10 – 16:10 Symposium 2

Kwartiermakend hulpverlenen: what's in a name en hoe gaat dat in de praktijk?

Stéphanie Du Bois (Voluit vzw)

Leen De Neve (PC Dr. Guislain)

 

Hoe ver kunnen we (samen) gaan? Wanneer zorg niet geaccepteerd wordt…

Lotje Soetewey  (Klavier)

Katrijn van Loock (Klavier

 

Met vallen en opstaan. Groepsgericht omgaan met verslaving in een residentiële behandelcontext

Simon Vande Ryse (PC Sint-Amandus)

Gudrun Gheysen (PC Sint-Amandus)

 

YUNECO Combi Condor

Dr. Edward Debbaut (YUNECO & UPC KU Leuven)

Karen Van Roie (YUNECO & UPC KU Leuven)

Anneleen Van Belle (YUNECO & MPC Sint-Franciscus)

 

SIT (Support en InterventieTeam), een initiatief om de zorgsector te versterken rond moeilijk verstaanbaar gedrag

Peter Heylen (Stijn vzw)

Leen Hulshagen (Stijn vzw)

 

Wil je graag meer weten over de symposia? Bekijk de inhoud van de bijdragen hier.

 

16:10 – 17:00 Aansluitend netwerkreceptie

 

Moderatie door Prof. Dr. Filip Morisse (als orthopedagoog verbonden aan het P.C. Dr. Guislain (Gent), doelgroep dubbeldiagnose, wetenschappelijk medewerker en docent werkzaam in Hogeschool Gent en EQUALITY Research Collective, voor het expertisecentrum voor emotionele ontwikkeling, gastprofessor aan de Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent