Nieuws

5de editie Vlaamse Hersteldag, 8 februari 2023 Kunstencentrum Vooruit, Gent

Van ervaring en kennis over professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid tot multideskundigheid: als mensen hebben we elk verschillende levenservaringen van waaruit we denken, spreken en handelen. Als we ons bewust zijn van deze meerstemmigheid, kunnen we onszelf ook meer opstellen als medebetrokkene. Dit geeft ons allen de ruimte om zelf meer in onze kracht te staan én door anderen gezien te worden in onze sterkte. 

De vijfde Hersteldag staat in het teken van multideskundigheid.

Mensen laten meespreken, meedenken en meedoen: het zorgt allemaal voor betekenisvolle verandering. We tonen projecten waar patiënten een andere dan klassieke rol spelen en zorgorganisaties die buiten de geëigende paden wandelen. We brengen hen samen en maken ze zichtbaar voor alle geïnteresseerden: patiënten en familieleden, ervaringsdeskundigen en hulpverleners.  

Op 8 februari 2023 maken we tijd voor ontmoeting, gesprek, inspiratie en begeestering. 

 
De Vlaamse Hersteldag is voor en door wie zich aangesproken voelt door deze woorden: "mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen die werken aan eigen of andermans herstel. De focus ligt op het ontmoeten en het ontwikkelen van partnerschappen". 

 
Een divers programma van lezingen, werkwinkels, discussies en als bonus een muziekvoorstelling. 

  • Jürgen De Fruyt opent de dag met een lezing die ingaat op de evolutie van de geestelijke gezondheidszorg. In deze bijdrage wordt een persoonlijk verhaal gebracht waar naast de klassieke thema’s ook nieuwe uitdagingen worden belicht.
  • Out of My Box brengt na de middag een muziekvoorstelling. Deze groep bestaat uit mensen die op een of andere manier een link hebben met psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas. De band wil het stigma rond psychische kwetsbaarheid mee doorbreken. Tijdens deze voorstelling worden persoonlijke verhalen gedeeld en zijn er geen geheimen.
  • Sanne Winchester zet zich in voor het normaliseren van psychische klachten. Dit door te praten over kwetsbaarheid en ‘mens zijn’ en soms ook te kunnen schaterlachen om de eigen problemen. Op de Hersteldag zal zij een lezing geven over hoe psychologen/hulpverleners meer gemeen hebben met cliënten dan we denken. 
  • Afsluitend bekijkt Liesbet De Kock het thema ‘multideskundigheid’ met een zijdelingse en schalkse blik. Wat is het om een rol te spelen of er een toebedeeld te krijgen? Blijft er nog iets over van het kinderlijke alsof? Wat betekent het om verschillende rollen te spelen? Hoe bepaalt of beperkt het rollenspel de mogelijkheid tot ontmoeting, tot herstel? We slingeren doorheen persoonlijke ervaringen, getuigenissen, snippers geschiedenis en filosofie. Voorkennis of deskundigheid is geenszins vereist. Mens zijn volstaat. 
  • Tijdens de parallelsessies is er keuze uit de veelheid aan bijdragen, in vele zalen en verschillende vormen zoals mededelingen, workshops, discussies, video’s en infostanden. 
 
We verwelkomen iedereen die gelooft dat mensen met psychische kwetsbaarheid zelf richting kunnen geven aan hun psychisch welzijn en hun leven. 

 
Schrijf je in om zeker erbij te zijn.

Inschrijven kan tot 20 januari.

Via de website www.hersteldag.be vind je nog meer informatie.

 

De Hersteldag is een initiatief van het Vlaams Herstelplatform, een ontmoetingsplaats over herstel binnen Psyche 

Contact: herstel.steunpunt@psyche.be