Nieuws

Steunpunt Adoptie biedt informatie en zorg op maat aan alle adoptiebetrokkenen. Ze ondersteunen en begeleiden geadopteerden, (kandidaat-)adoptieouders, geboorteouders en professionals, maar ook het netwerk rond adoptiebetrokkenen en iedereen die meer info zoekt over adoptie kan bij ze terecht.

De werking is gebaseerd op de overtuiging dat adoptie de geboorteouders, de geadopteerde en de adoptieouders met elkaar verbindt. Openheid, empathie en dialoog zijn hierbij onze fundamenten. Steunpunt Adoptie is erkend als Vlaams expertisecentrum inzake adoptie door Kind & Gezin.

 

Wat kan Steunpunt Adoptie betekenen voor volwassenen met een afstands- of adoptieverhaal?

Volwassen geadopteerden kunnen levenslang bij het Steunpunt terecht voor individuele psychosociale begeleiding via e-mail, telefoon of persoonlijk gesprek (online of op kantoor in Gent). Deze begeleiding is gratis, onbeperkt en bovendien zijn er geen wachtlijsten. Ook vrouwen of koppels die overwegen hun kind af te staan of reeds afstand deden, kunnen bij ze terecht voor informatie rond adoptie.

Daarnaast bieden ze regelmatig vormingen (bv. webinars rond racisme of trauma) en groepsbegeleidingen (bv. familieopstellingen voor geadopteerden) tegen een lage kostprijs.

Sinds 2018 hebben ze een eigen vrijwilligerswerking voor en door (jong)volwassen geadopteerden: a-Buddy. Geadopteerden die nood hebben aan een luisterend oor kunnen chatten met een buddy, een vaste buddy aanvragen of naar activiteiten met andere geadopteerden komen. Bij a-Buddy kunnen zij zonder taboe praten over hoe het voelt om geadopteerd te zijn.  

 

Wat kan Steunpunt Adoptie betekenen voor hulpverleners?

Voor hulpverleners biedt het Steunpunt individueel casusoverleg aan, iets waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt. Dat is gratis en gebeurt meestal telefonisch. Hoe kijk je met een adoptiebril naar deze begeleiding? Hoe kan je adoptiesensitief handelen bij deze cliënt? Voor zulke vragen kunnen hulpverleners bij hen terecht. Soms wordt het Steunpunt ook uitgenodigd om deel te nemen aan multidisciplinair overleg om een adoptiespecifieke kijk in te brengen.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot intervisie en supervisie en zetten ze in op vormingen voor professionals. Zo organiseren ze dit najaar een webinarreeks rond trauma. Tot slot kunnen professionals via hun kennisdatabank zelf meer lezen over verschillende thema’s gerelateerd aan adoptie.

 

Wat is de adoptiekaart en waarom is die er gekomen?

Op vraag van adoptiebetrokkenen naar hulpverleners die ervaring hebben in de begeleiding van adoptiebetrokkenen, ontwikkelden ze een sociale kaart voor adoptiesensitieve hulpverleners.

Hulpverleners kunnen zichzelf aanmelden voor de adoptiekaart of ze worden door het Steunpunt gecontacteerd na doorverwijzing. Vervolgens worden de hulpverleners opgebeld om hun kennis en ervaring met adoptie af te toetsen.

Op de kaart kan je per regio zoeken naar de dichtstbijzijnde adoptiesensitieve hulpverlener en zijn/haar expertise.

 

Meer info? Neem contact op via:

Steunpunt Adoptie vzw, Raas van Gaverestraat 67B, 9000 Gent

T 078 15 13 28 – info@steunpuntadoptie.be

www.steunpuntadoptie.be

www.a-buddy.be