Nieuws

Op 27 januari ging in Kortenberg een studiedag door, in samenwerking met ISPS Nederland-Vlaanderen en UPC KULeuven: ‘Samen bouwen aan helende ruimtes, waar psychose beluisterd wordt en ruimte krijgt’.

Met deze studiedag werd een herneming georganiseerd van een aantal bijdragen vanuit Vlaanderen en Nederland op het voorbije internationale ISPS Congres in Perugia (31/8 - 4/9/2022).

Op die manier konden mensen die in de zomer de kans niet hadden om naar Perugia te reizen, toch een glimp opvangen van wat tijdens dit congres leefde. 

Vanuit het team Praktijk & Methodiek van Psyche werd op deze studiedag ook actief meegewerkt aan een gezamenlijk symposium rond ‘Soteria ontmoet Open Dialogue’, waarin onze Vlaamse verhalen rond Soteriahuizen, Open Dialogue en El Camino Bekegem werden gebundeld, met evenwaardige bijdragen van zowel hulpverleners als mensen met eigen ervaring of familie-ervaring. 

Op die manier werden ook een aantal recente initiatieven opnieuw in de kijker gezet: 

  • het manifest van de Vlaamse Werkgroep Soteriahuizen, in bondgenootschap en aanvulling op het huidige GGZ-aanbod: https://www.tegek.be/soteria/manifest-ondertekenen 
  • de ruimere samenwerking rond Open Dialogue praktijkontwikkeling in Vlaanderen, met o.a. de opleidingsreeksen 'Open Dialogue foundation training' in West- & Oost-Vlaanderen, het Limburgs PWO onderzoeksproject 'Onderweg met Open Dialogue' (mee gecoördineerd vanuit UCLL) en de bijhorende studiedag op 22/11 /2022 – waarrond enkele betrokken teams ook deze krachtige poster maakten: (zie bijlage) 
  • het voorbije traject en de verdere kordate plannen van El Camino Bekegem, een pilootproject rond de opstart van Soteriahuizen vanuit Open Dialogue ervaringen, dat recent heel wat media-aandacht kreeg (zie tv- en persberichten op www.elcaminobekegem.be
     

Bijlagen: