Nieuws
Van 10 tot 16 juni 2024 vindt de Week van de Infant Mental Health (IMH) plaats. Deze week staat volledig in het teken van de geestelijke gezondheidszorg voor de allerkleinsten en hun ouders. Tijdens deze periode willen we het thema perinatale geestelijke gezondheid extra in de verf zetten en verschillende initiatieven belichten die steun bieden aan jonge gezinnen en hulpverleners.

 

Samen zorgen voor jonge kinderen en prille ouders

In aanloop naar de IMH-week organiseerden Kind & Gezin - Opgroeien samen met Psyche op 24 mei een webinar getiteld “Samen zorgen voor jonge kinderen en prille ouders”. Dit webinar bood hulpverleners een overzicht van de uitdagingen en mogelijkheden in de perinatale geestelijke gezondheidszorg.

Campagne ‘Dat lucht op’

Op 12 juni 2024 lanceert Te Gek!? de campagne ‘Dat lucht op’, in samenwerking met Perinet, Kind & Gezin, en ondersteund door Departement Zorg. Deze campagne richt zich specifiek op jonge gezinnen en belicht de psychische uitdagingen van het prille ouderschap. Het doel is om de drempel te verlagen voor ouders om over hun emoties te praten en hen te inspireren om steun te zoeken bij hun omgeving. Op de campagnewebsite vind je informatie, tips en verhalen van andere prille ouders. Ook wordt er een alternatieve geboortelijst aangeboden, waarop ouders praktische of emotionele hulp kunnen vragen.

Nieuwe informatieposter van Perinet

Perinet benadrukt het belang van een veilig en warm nest voor jonge kinderen en prille gezinnen, waarbij zorgverleners cruciale steunfiguren zijn. Door open gesprekken te voeren en positieve, warme relaties aan te gaan, kunnen kinderen en ouders zich optimaal ontwikkelen. Dagelijkse handelingen zoals spelen en verzorgen zijn essentieel voor het versterken van de band tussen ouder en kind. Zorgverleners verdienen zelf ook een ondersteunend netwerk en worden aangemoedigd om samen te werken en ervaringen te delen. Perinet ondersteunt zorgverleners vanuit de Parent Infant Mental Health-visie om de perinatale geestelijke gezondheidszorg voor ouders en kinderen tot 2 jaar te verbeteren. Bekijk de informatieposter van Perinet.

OnlinePsyHulp: online hulpaanbod rond perinatale klachten

Tijdens de IMH-week wil OnlinePsyHulp haar nieuwe online hulpaanbod voor perinatale klachten onder de aandacht brengen. Personen in de perinatale periode kunnen via anonieme chatgesprekken tot drie maanden lang gratis begeleiding krijgen van professionele hulpverleners. Dit laagdrempelige aanbod richt zich op een breed scala van thema’s zoals kinderwens, zwangerschap, bevalling, zelfzorg, en emotieregulatie.

Verbindende initiatieven

Al deze initiatieven tonen aan dat er veel gebeurt rond het thema perinatale geestelijke gezondheid. Het doel is om jonge gezinnen en hulpverleners te ondersteunen, en de geestelijke gezondheidszorg voor de allerkleinsten te verbeteren.

Samen zorgen we voor de geestelijke gezondheid van jonge kinderen en hun ouders.

Voor meer informatie: