Ga naar de inhoud

Ervaringsdeskundigheid en ervaringswerk

Ervaringsdeskundigheid en ervaringswerk

Vanuit het Vlaams Herstelplatform werden de werkgroep "Ervaringsdelen" en de werkgroep "Opleiding Ervaringswerk" opgestart. Door de uitwerking van het Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid (2019) en de verdere opvolging hierrond, wordt onder andere het statuut en de rol van ervaringsdeskundige/ervaringswerker gepromoot, in combinatie met verschillende opleidingen ervaringswerk in Vlaanderen.

Op deze manier worden in samenwerking met andere partners ook een aantal regionale initiatieven formeel ondersteund, zoals de Werkgroep DENK (Vlaams-Brabant) en het Cliëntenbureau (Oost-Vlaanderen). Door bijvoorbeeld de samenwerking met de onderwijsinstellingen Vives/CVO Miras en Hogeschool Gent werd ook de gezamenlijke Opleiding Ervaringswerk voor Oost- en West-Vlaanderen concreet, naast opleidingen in andere regio’s.

Het opleidingstraject Vives-HoGent omvat 30 cursusdagen en bestaat uit een mix van praktijkgeoriënteerde en ervaringsgerichte lessen. Centrale thema’s hierin zijn zelfreflectie, de eigen kracht ontdekken zonder voorbij te gaan aan de eigen kwetsbaarheid, uit de eigen cocon durven breken, versterken van de relationele vaardigheid – en vooral in afstemming werken met de cliënt, oog blijven hebben voor diens krachten en mogelijkheden. Daarnaast zetten de cursisten ook concrete stappen in ervaringswerk, door stage te lopen in diverse domeinen zoals afdelingsteams, mobiele werkingen, dagactiviteitencentra, aanloophuizen, vormings- en beeldvormingsprojecten, enz. (https://www.vives.be/nl/sociaal-agogisch-werk/basistraject-ervaringswerker-de-geestelijke-gezondheidszorg)

Vanuit Psyche en door co-creatie binnen het Vlaams Herstelplatform, wordt ook de ontwikkeling van verschillende praktijken en methodieken in het brede GGZ-veld ondersteund, waarin telkens de authentieke benadering en bijzondere nabijheid van ervaringswerkers een belangrijk onderdeel zijn.

De vaste waarde van ervaringsdeskundigheid en ervaringswerk blijft een essentieel uitgangspunt voor de verdere praktijkontwikkeling van herstelondersteunende zorg. Psyche profileert zich hierin als actieve partner.

Meer info: elke.haerick@psyche.be en sarah.van.laer@psyche.be

Naar Werkgroep DENK Naar het Cliëntenbureau