Ga naar de inhoud

Herstel

 

Herstel is een inspirerend begrip geworden in de zorg voor mensen met psychische problemen. Daarbij moet het begrip ‘herstel’ steeds opnieuw worden gezien vanuit het zogenaamde ‘cliëntperspectief’, het individuele perspectief van iemand met eigen ervaring rond psychische kwetsbaarheid. 

Herstel is dan ook telkens een eigen persoonlijk proces, om vanuit ontwrichte ervaringen weer enigszins grip op het eigen leven te krijgen. In deze verdere zoektocht naar een hoopvol evenwicht, wordt bijzondere nadruk gelegd op kwaliteit van leven, op mogelijkheden, op eigen sterktes en hulpbronnen uit de omgeving. 

Wat anderen daarin kunnen betekenen, wordt gebundeld onder de term ‘herstelondersteunend werken’ of ‘herstelondersteunende zorg’. We kunnen enkel mensen ondersteunen in het persoonlijke herstelproces, als daarbij de richting wordt bepaald door de persoon zelf, vanuit een gelijkwaardige relatie. Het leren omgaan met mogelijke beperkingen én vertrouwen in eigen kunnen, rond alle levensgebieden en als een volwaardige deelnemer in de eigen omgeving, zorgen mee voor perspectief en zingeving. Herstel is een proces en blijft dus altijd in beweging. 

 

Hieronder vind je meer informatie rond een aantal herstelondersteunende praktijken en methodieken, die we vanuit Psyche verder helpen ontwikkelen en verspreiden, in co-creatie met anderen. 

 

placeholder

Buddywerking

Herstel met een buddy.

 

Meer over Buddywerking
placeholder

Herstelacademie

In een HerstelAcademie kunnen mensen samen met elkaar delen rond diverse thema’s die te maken hebben met psychisch herstel.

Meer over HerstelAcademies
placeholder

Open Dialogue

Met de Open Dialogue benadering wordt zo snel mogelijk verbinding en samenspraak gezocht met alle betrokkenen, door open naar de verschillende ervaringen en perspectieven te luisteren, zodat men ook weer samen kan vooruitkijken.

Meer over Open Dialogue
placeholder

Kwartiermaken

kwartiermaken en herstel zijn sterk met elkaar verbonden. Kwatiermakers proberen aan de hand van meer inclusie, van meer 'social holding', het maatschappelijk herstel van mensen te ondersteunen. 

Meer over Kwartiermaken
placeholder

online hulpverlening

Herstel met hulp van online tools.

Meer over online hulpverlening
placeholder

WRAP

In het Nederlands wordt WRAP vrij vertaald als “herstelactieplan voor welbevinden”. Het is een zelfhulptool waarmee je weer grip leert krijgen op je eigen leven, als dat door ingrijpende gebeurtenissen is ontregeld.

Meer over WRAP
placeholder

Soteriahuizen

Een Soteriahuis is een huis waar een kleine groep jongvolwassenen die een psychotische crisis doormaken, samenleven. Een huiselijke en veilige omgeving voor mensen in een psychotische crisis. 

Meer over Soteriahuizen