Ga naar de inhoud

Open Dialogue  

Psyche engageert zich om de praktijkontwikkeling rond Open Dialogue gericht en actief te ondersteunen als aanspreekpunt, via coaching, trainingen …. 

 

Wat is Open Dialogue? 

Open Dialogue is een doelgerichte benadering van psychiatrische zorg en behandeling. Het doel is het vinden van verbinding en samenspraak met álle betrokkenen door in gesprek te gaan en te luisteren naar de verschillende ervaringen en perspectieven. Op die manier kan ook samen naar mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht.  

Deze aanpak verloopt volgens een aantal principes, steunend op 30 jaar praktijkonderzoek. Voortbouwend op de ontwikkelingen in West-Lapland (Finland) door Jaakko Seikkula en zijn collega's, heeft de Open Dialogue-praktijk navolging gekregen in vele andere Europese regio's.  

Sinds 2016 verdiepen ook in Vlaanderen diverse teams zich in de Open Dialogue principes, zowel inhoudelijk als organisatorisch. 

  

Ondersteuning door Psyche

  • aanspreekpunt bij de voorbereiding, advies, coaching en samenwerking rond concrete Open Dialogue begeleidingssituaties en bredere praktijkontwikkeling  
  • Open Dialogue introducties, intervisies, SWOT-analyses, co-creatiesessies, praktijkoefeningen, …  
  • organisatie en coördinatie van de erkende Open Dialogue foundation trainingen, in samenwerking met GGZ-partners 
  • andere samenwerkingsverbanden rond praktijkonderzoek en specifieke pilootprojecten  

Lees meer over Open Dialogue in het artikel in Psyche magazine.

Een beknopt overzicht van de basisprincipes van Open Dialogue is door Asster, Reling en UCLL in een handig document gegoten.

Meer info: dag.van.wetter@psyche.be 

 

Open Dialogue